A III/III. krónikája

A Kádár-korszak politikai rendőrségének, a BM III/III. Csoportfőnökség krónikája. Megfigyelők és megfigyeltek, akciók, jelentések, ügynökök, statisztikák. A jelenkor-történeti kutatások friss eredményei. Napi történetek, jelentések.

A Pártközpont

Megfigyelt ifjúság

Facebook oldalunk

A III/III. krónikája

konyv.jpg

Tabajdi Gábor: A III/III. krónikája. Budapest, Jaffa Kiadó, 2013

Budapest útikönyv

cimlap-k.jpg

Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában. Budapest, Jaffa Kiadó, 2015.

Címkék

"cionista" vonal (1) "klerikális reakció" (1) 1956 (8) Abrudbányai Iván (1) áremelés (1) Bába Iván (3) Bacsó Péter (1) Bankó Dixiland (1) Bartók Béla (1) Beatrice (3) Bégány Attila (1) Béki Gabriella (1) Bence György (2) Berecz János (1) Beszélő (2) Bibó istván (1) Bihari Mihály (1) BME (4) Budapest (7) Buda Géza (1) Bulányi György (8) Choli Daróczi József (1) Csapody Tamás (1) cserkészszövetség (2) Csernobil (1) Csoóri Sándor (9) Csurka István (4) Czakó Gábor (1) Demszky Gábor (2) Dialógus békecsoport (5) disszidensek (1) Duna Kör (2) egyházi kisközösségek (12) Éliás József (1) ellenzék (20) ELTE (10) Ember Judit (1) Eörsi István (2) EPMSZ (1) Fehér Ferenc (1) FIDESZ (20) FIJAK (1) filmvilág (7) Fitos Vilmos (1) FKGP (8) Fodor Gábor (3) Földvári Tamás (1) Fölöspéldány (1) Fónay Jenő (2) Futó Dezső (1) Gadó György (1) Göncz Árpád (1) Grósz Károly (1) Habsburg Ottó (1) hálózat (1) Harangozó Szilveszter (5) határellenőrzés (1) Hegedűs B. András (1) Heller Ágnes (1) Hernádi Gyula (1) ifjúsági elhárítás (13) Ilia Mihály (2) Illyés Gyula (1) Inconnu (4) Index (1) Írószövetség (5) Iványi Gábor (1) JATE (1) Jehova Tanui (1) jezsuiták (1) Jurta Színház (2) Kádár János (5) Kardos László (1) Kasza László (1) Kemény István (1) Kende Péter (1) Kenedi János (1) Kéri Kálmán (1) Király Béla (1) KISZ (3) Kis János (1) Kocsi György (1) könnyűzene (3) Konrád György (1) Kopácsi Sándor (1) környezetvédők (3) Kőszeg Ferenc (1) Kövér László (2) Krassó György (8) Kristály Gyula (1) Kulin Ferenc (1) kulturális elhárítás (9) Lángh Júlia (1) Langmár Ferenc (1) lehallgatás (1) Lénárd Ödön (1) Lengyel Gabriella (1) Lengyel László (1) Lezsák Sándor (4) Litván György (2) Ludassy Mária (1) Magyar Bálint (2) Magyar Hírlap (1) május 1. (1) Mark Palmer (1) MDF (13) Mécs Imre (2) Medveczki Ilona (1) Méray Tibor (1) Mészöly Miklós (2) Miklósi László (1) Miszlivetz Ferenc (1) MKKE (3) Molnár Péter (1) Molnár Tamás (3) Mozgó Világ (1) MSZMP (2) MTA (4) MTI (1) MTV (6) Munkásőrség (1) Nagymaros (1) nagymarosi erőmű (2) Nagy Bandó András (1) Nagy Ferenc (2) Németh Géza (2) népiek (11) Nyírő József (1) Operaház (5) Orbán Viktor (8) Ordass Lajos (1) ORF (1) Pákh Tibor (3) Papp Mária (1) Pártay Tivadar (1) pártok (1) Paul Lendvai (1) Philipp Tibor (1) Püski Sándor (1) Rajk László (2) Recski Szövetség (1) reform (1) Regnum Marianum (2) Ribánszki Róbert (1) röplap (1) sajtó (6) Salom békecsoport (2) Schöpflin György (2) sci-fi (1) Senator együttes (1) Solt Ottília (1) Sólyom László (1) Soros György (8) SOTE (2) sport (5) Stoffán György (1) Sütő András (1) szakkolégiumok (4) szamizdat (10) Századvég (1) SZDP (2) SZDSZ (12) Szegedy-Maszák Aladár (1) Szent-Iványi István (1) Szépfalusi István (2) SZER (4) SZETA (4) SZISZ (1) SZKH (6) Szőcs Géza (2) szolgálatmegtagadók (2) Sztáray Zoltán (1) tartótisztek (1) TDDSZ (4) temetés (6) TIB (1) Tímár Ágnes (1) Tiszatáj (2) történészek (1) Vaclav Havel (1) választások (3) Varga Domokos (1) Vargha János (2) Vásárhelyi Miklós (2) Végvári József (2) Zimányi Tibor (1) Zsidó Világkongresszus (1) Címkefelhő

Viták az Írószövetségben

III/III Krónika 2019.10.16. 04:28

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1986.10.16. (201)

16. Az Írószövetség f. hó 10-én megtartott választmányi ülésén 22 új tagot vettek fel, közöttük „Angol” fedőnevű célszemélyt. A résztvevők nem szavazták meg Berkes Péter író felvételét: a hírforrás megítélése szerint valószínűleg azért, mert nevezett – mint az Új Tükör főszerkesztő-helyettese – „állami ember”.

Második napirendként az új alapszabály-tervezet előterjesztését tárgyalták. (Ekkor már az ülés határozatképtelen volt, mert választmányi tagok többsége az első napirend közben és után távozott, illetve meg sem jelent.) Vita alakult ki, amelyben többen kifogásolták, hogy a tervezet nem rögzíti a szövetség kötődését a szocializmus építéséhez, a szocialista társadalmat építő magyar nemzet céljaihoz. Megütközést keltett, hogy működési területként „Magyarország” és nem a „Magyar Népköztársaság” jelölés szerepelt, továbbá a készítők figyelmen kívül hagyták a MÜM észrevételét a dokumentumtervezettel kapcsolatban.

A jelenlévők abban állapodtak meg, hogy az anyagot a következő választmányi ülésre terjesztik be elfogadásra.

Az információ ellenőrzött.

Intézkedés: részletes jelentést készítettek.

(III/III)

Szólj hozzá!

Parancsnokok

III/III Krónika 2019.10.15. 05:29

az-osztvez_1387141758.jpg_1249x999

A belső elhárítás (BM III/III. Csoportfőnökség) parancsnokait, osztályvezetőit első alkalommal ábrázoljuk egy fotómontázs tablón. A politikai rendőrség aktáinak kutathatóvá válása után sokáig, az ügynökök, az állambiztonsággal egykor titkosan együttműködő állampolgárok kerültek az érdeklődés középpontjába. A Belügyminisztérium töredékes személyi iratanyagának feldolgozása révén azonban az elmúlt években megismerhetővé válta a rendszer irányítóinak a kiléte. A hivatásos állomány, köztük az ügynökök tartótisztjeinek életútja, karrierje mára részleteiben is megismerhető. 

A III/III vezetőiről

- A parancsnokok túlnyomó többsége 1931 környékén (+/- 5 év született)
-Tizenkét fő rendelkezett illegális kommunista múlttal
-Az 1956 előtti államvédelmi szerveknél (ÁVH-nál) a negyedük szolgált.
-Hat fő különböző, jelentősebb párttisztséget töltött be korábban
-A hetvenes-nyolcvanas évek vezetői 15-20 évnyi szakmai tapasztalat alapján nyerték el megbízásukat
-Az öt csoportfőnök közül három politikai, kettő szakmai előélete alapján került kinevezésre
-A III/III-as parancsnokok közül Rácz Sándor a Pártközpontba kerülve a területet felügyelő osztály (MSZMP KB KAO) vezetője lett, Gál Ferenc pedig belügyi alosztályvezetőként tevékenykedett. Harangozó Szilveszter állambiztonsági miniszterhelyettesként ment nyugdíjba (A napi jelentésekre írt kézírásos megjegyzésait ld. itt és itt és itt vagy itt)
-A csoportfőnökségen belüli elhárítási területek az 1962. december 15-i kinevezéssekkel rögzültek

Az állambiztonsági vezetőinek hivatalos életrajzai az ÁBTL archontológiájában érhetők el.
A parancsnokok által irányított jellegzetes és eddig feltárt ügyek, nyomozások a III/III krónikájában olvashatók.

Megjegyzések a tablóhoz: Az összeállításához felhasználtuk Takács Tibor, az ÁBTL munkatárásának kutatási eredményeit. A parancsnokokról rendelkezésre álló igazolványképek nem feltétlenül hivatlviselésük idejéből származnak. Néhány személy esetében a szaklevéltárban nem található sem fotó, sem személyi anyag. Minden parancsnokot jelöltünk összes vezetői beosztásában, így többen több helyen is szerepelnek.

18 komment

Provokáció a birkózó-VB-n

III/III Krónika 2019.10.14. 12:26

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1985.10.14. (201)

12. A Budapest Sportcsarnokban a birkózó világbajnokság első napján 6 db kb. 15x10 cm-es, színes, Khomeini ajatollah képmását tartalmazó, öntapadós címkét találtak. A fénykép felett és alatt lévő perzsa és angol nyelvű felirat fordítása: „Alapvető célkitűzésünk a szuperhatalmak megsemmisítése”. A címkék – a felirat szerint – Teheránban készültek.

Az iráni csapat vezetője szerint csapatának tagjai vétlenek az ügyben. Véleménye szerint az NSZK-ból érkezett szurkolók követték el a cselekményt.

Az információ megbízható, ellenőrzött.

Megjegyzés: a verseny aznapi befejezése után átvizsgálták a világbajnokság helyszínét, valamint a résztvevők szálláshelyét, de több címkét nem találtak.

Intézkedés:
-         kapcsolataikon keresztül intézkedéseket tettek az esetleges újabb falragaszok rögzítésére és megsemmisítésére;
-         a biztosítást a jóváhagyott terv szerint folytatják. 

(III/III) 

Címkék: sport

Szólj hozzá!

Szélsőbalos szervezkedés (1989)

III/III Krónika 2019.10.13. 13:15

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1989.10.13. (200)

4. Antoniewicz Roland ironikus hangnemben arról beszélt Rózsa Eduardonak, hogy „Miskolcon egy 22 éves fiatalember szervezi a MOKAN komité vörös gyalogezredet”, és követelni akarja november 7-e, március 21-e. április 4-e és január 30-a nemzeti ünneppé nyilvánítását.

Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.

Intézkedés: hasznosítják a feldolgozó munka során.

(III/III) 

Szólj hozzá!

Interjú Fodor Gáborral

III/III Krónika 2019.10.13. 13:14

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1988.10.13. (202)

3. Fodor Gábor interjút adott a Közgazdász című lapnak, s ennek során – többek között – elmondta, hogy a FIDESZ, az MDF, az SZKH és a TDDSZ között több a hasonlóság, mint a különbözőség, mivel mindegyik számára a demokratikus Magyarország megteremtése a cél. A különbözőségeket majd abban lehet felismerni, hogy ezek a szervezetek milyen módon akarnak céljukhoz eljutni. Éppen ezért nem alkotnak „koalíciót”, nem lépnek fel egyesülve. Együttműködésük csak egyes konkrét kérdésekben hozott közös állásfoglalások szintjén valósulhat meg, annál is inkább, mivel minden önálló kezdeményezés – így a FIDESZ is – „pártcsírának” tekinthető, és majd az idő dönti el, hogy melyikből lesz majd párt.

Fodor nem tartja kizártnak, hogy a FIDESZ-ből „valamikor – fél év, egy év vagy talán néhány hónap múlva – párt lesz”.

Az információ megbízható; tartalma részben ellenőrzött.

Intézkedés: folytatják az ellenőrzést.

(III/III)

8 komment

A Kisgazdapárt újjászervezése

III/III Krónika 2019.10.12. 13:11

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1988.10.12. (201)

6. Dr. Göncz Árpád „F” dossziés személy és két volt FKP képviselő – dr. Ravasz Károly és Zeőke Pál – a Független Kisgazdapárt tevékenységének felújítását tervezi a mellékelt – előzetes, „belső használatra” készült – terv alapján.

Tervezik, hogy több más, volt képviselőtársukat is felkeresik egyeztetés céljából, majd ezt követően a volt tagok egy csoportja bejelenti a párt működésének folytatását. Egy éven belül kongresszust hívnak össze, mely elfogadja a vezető testületeket. A soron következő országgyűlési választásokon saját jelöltek indítására készülnek.

Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.

Intézkedés:
-         pontosítják, kiegészítik az információt;
-         felhasználják a tájékoztató munkában;
-         operatív úton kísérletet tesznek az FKP újjáélesztésére irányuló kezdeményzések akadályozására;
-         folytatják az ellenőrzést. 

(III/III)

Szólj hozzá!

A TIB pályázata

III/III Krónika 2019.10.11. 11:04

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1989.10.11. (198)

3. Lezárult a Történelmi Igazságtétel Bizottság által az 1956-os mártírok emlékművére kiírt pályázat – melyről korábban többször jelentettünk –, arra összesen 126 nevezés érkezett.

A pályázat értékelésére felkért zsűri október 2-án tartott ülésén döntés született, hogy a beérkezett pályaművekből kiállítást rendeznek. Ennek megnyitóját október 23-án 16 órára tervezik a Budapest Galériába, a nyitó beszédet Konrád György tartja. A rendezvényre mintegy 1000 db meghívót küldtek szét, és a várható tömegekre tekintettel a helyszínt az MDF rendezői fogják biztosítani.

A zsűri november 3-án a kiállító teremben megrendezendő sajtófogadáson fogja ismertetni döntését.

Az információ ellenőrzött.

Intézkedés: a biztosítási terv szerint.

(III/III)   

Szólj hozzá!

Reformdiskurzus

III/III Krónika 2019.10.10. 14:02

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1988.10.10. (199)

4. A Szabad Kezdeményezések Hálózata f. hó 9-én a Jurta Színházban 350-400 fő részvételével megtartotta „Lehetséges-e politikai reform gazdasági reform nélkül?” című vitafórumát. Szakértőként részt vett Antal László, Bokros Lajos, Juhász Pál, Pető Iván, Szalai Erzsébet és Tardos Márton. A vitavezető Petschnig Mária Zita volt. (A rendezvényről tudósítások jelentek meg a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap mai számában.)

Az elhangzott értékelések nagy részében a „Társadalmi Szerződés”-ben megfogalmazottak tükröződnek, valamint ezek továbbvitele gazdaságunk jelenlegi helyzetére. A vita gazdasági témaköre ellenére több hozzászólás politikai jellegű volt, ezek közül – szélsőséges hangvételű megnyilvánulásával – kitűnt Dénes János („munkástanácsok újbóli felállítása szükséges a gazdaságpolitika ellenőrzéséhez”), Szász István („többpártrendszerrel megoldhatóak a gazdasági nehézségek”) és Gadó György („Hálózat helyett erős, tömegeket mozgató demokratikus ellenzékre van szükség”) felszólalása.

A rendezvényen különböző, korábban megjelent szamizdat kiadványokat árusítottak., és terjesztették a „Solidarnosc” elnevezésű dokumentum-kiállítás meghívóját (2 sz. melléklet)

Az információ megbízható, ellenőrzött.

Intézkedés: részletes tájékoztató jelentést készítenek.

[Kézzel írva:] Kíséreljük meg dokumentálni a szélsőséges hozzászólásokat. HSZ

(III/III) 

Címkék: Jurta Színház SZKH Harangozó Szilveszter

Szólj hozzá!

Titkos lakás a Kossuth Lajos téren

III/III Krónika 2019.10.09. 13:34

Szólj hozzá!

Jelentések a határon túlról

III/III Krónika 2019.10.09. 10:58

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1984.10.08. (197)

3. A BM III/II Csoportfőnökség információja alapján jelentettük, hogy június 5-én Sepsiszentgyörgy főterén felrobbantották a román nemzeti egységet jelképező, Vitéz Mihályt ábrázoló lovas szobrot.

A BM III/III Csoportfőnökség újabb adatai szerint magyarországi ún. belső ellenzékhez tartozó személyek egyértelműen a román hatóságok provokációjának tekintik a szoborrobbantást. „Csókás” kérésére Hámos László USA állampolgár, a Magyar Emberi Jogok Bizottságának vezetője ígéretet tett, hogy mozgósítani fogja a nyugati sajtót „a román rendszer reális bemutatására”.

Az információ ellenőrzött.

Intézkedés: tájékoztatják a BM III/II Csoportfőnökséget.

(III/III)

 

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1987.10.08. (197)

14. A szerv hírforrásának tájékoztatása szerint Aradon megrendezett ünnepségen mintegy 2000 fő vett részt.

A rendezvényre több magyar főiskola szervezett kirándulást; közülük az Egri Tanárképző Főiskola diákjai provokatív módon viselkedtek, nyilvános helyen irredenta tartalmú beszélgetéseket folytattak.

A rendezvény közönsége kifogásolta, hogy a hivatalos magyar delegáció nem mondott ünnepi beszédet.

Az információ forrása ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.

Intézkedés: tájékoztatják a Heves megyei RFK áb szervét.

(III/III)

Szólj hozzá!

Ünnepszervezés - 891023

III/III Krónika 2019.10.09. 09:00

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1989.10.09. (196)

2. Az október 23-i ünnepségsorozat tervei között korábban már jelentettük, hogy a Parlament előtt Krassó György is mondana beszédet.

Újabb információ szerint Mécs Imre nem tartja helyesnek Krassó nyilvános szereplését, mivel raccsol és vélhetően „aktualizálja” majd beszédét. Mécs ezért Fónay Jenőn keresztül próbálja meg lebeszélni Krassót a szereplésről.

Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.

Intézkedés: az operatív biztosítási terv szerint.

(III/III)

Szólj hozzá!

Lakitelek után

III/III Krónika 2019.10.07. 11:30

NOIJ – összefoglaló jelentés, 1987.10.07. (196)

8. „Nyüzsgő” és „Aktivista” fn. célszemélyek a lakiteleki értelmiségi találkozót értékelve megállapították, hogy „az ellenzék tehetetlensége” miatt a „népi társaság” hamarabb érezte meg egy „kvázi-pártalakítás” lehetőségét, és a radikális ellenzék „legfeljebb azt mondhatja, hogy rosszul csinálták”, de azok mégiscsak csináltak valamit.

Abban, hogy a helyzet így alakult, felvetették Kis János felelőségét, aki „már-már hisztériásan irtózik minden pártszerű dologtól”.

Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött. 

Intézkedés:
-         folytatják a bizalmas nyomozást;
-         figyelemmel kísérik a találkozóval kapcsolatos hangulatot.

(III/III)

Szólj hozzá!