A III/III. krónikája

A Kádár-korszak politikai rendőrségének, a BM III/III. Csoportfőnökség krónikája. Megfigyelők és megfigyeltek, akciók, jelentések, ügynökök, statisztikák. A jelenkor-történeti kutatások friss eredményei. Napi történetek, jelentések.

Új "útikönyvünk"

cimlap-k.jpg

Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában. Budapest, Jaffa Kiadó, 2015.

A III/III. krónikája

konyv.jpg

Tabajdi Gábor: A III/III. krónikája. Budapest, Jaffa Kiadó, 2013

Címkék

"cionista" vonal (1) "klerikális reakció" (1) 1956 (8) Abrudbányai Iván (1) áremelés (1) Bába Iván (3) Bacsó Péter (1) Bankó Dixiland (1) Bartók Béla (1) Beatrice (3) Bégány Attila (1) Béki Gabriella (1) Bence György (2) Berecz János (1) Beszélő (2) Bibó istván (1) Bihari Mihály (1) BME (4) Budapest (7) Buda Géza (1) Bulányi György (8) Choli Daróczi József (1) Csapody Tamás (1) cserkészszövetség (2) Csernobil (1) Csoóri Sándor (9) Csurka István (4) Czakó Gábor (1) Demszky Gábor (2) Dialógus békecsoport (5) disszidensek (1) Duna Kör (2) egyházi kisközösségek (12) Éliás József (1) ellenzék (20) ELTE (10) Ember Judit (1) Eörsi István (2) EPMSZ (1) Fehér Ferenc (1) FIDESZ (20) FIJAK (1) filmvilág (7) Fitos Vilmos (1) FKGP (8) Fodor Gábor (3) Földvári Tamás (1) Fölöspéldány (1) Fónay Jenő (2) Futó Dezső (1) Gadó György (1) Göncz Árpád (1) Grósz Károly (1) Habsburg Ottó (1) hálózat (1) Harangozó Szilveszter (4) határellenőrzés (1) Hegedűs B. András (1) Heller Ágnes (1) Hernádi Gyula (1) ifjúsági elhárítás (13) Ilia Mihály (2) Illyés Gyula (1) Inconnu (4) Index (1) Írószövetség (5) Iványi Gábor (1) JATE (1) Jehova Tanui (1) jezsuiták (1) Jurta Színház (1) Kádár János (5) Kardos László (1) Kasza László (1) Kemény István (1) Kende Péter (1) Kenedi János (1) Kéri Kálmán (1) Király Béla (1) KISZ (3) Kis János (1) Kocsi György (1) könnyűzene (3) Konrád György (1) Kopácsi Sándor (1) környezetvédők (3) Kőszeg Ferenc (1) Kövér László (2) Krassó György (8) Kristály Gyula (1) Kulin Ferenc (1) kulturális elhárítás (9) Lángh Júlia (1) Langmár Ferenc (1) lehallgatás (1) Lénárd Ödön (1) Lengyel Gabriella (1) Lengyel László (1) Lezsák Sándor (4) Litván György (2) Ludassy Mária (1) Magyar Bálint (2) Magyar Hírlap (1) május 1. (1) Mark Palmer (1) MDF (13) Mécs Imre (2) Medveczki Ilona (1) Méray Tibor (1) Mészöly Miklós (2) Miklósi László (1) Miszlivetz Ferenc (1) MKKE (3) Molnár Péter (1) Molnár Tamás (3) Mozgó Világ (1) MSZMP (2) MTA (4) MTI (1) MTV (6) Munkásőrség (1) Nagymaros (1) nagymarosi erőmű (2) Nagy Bandó András (1) Nagy Ferenc (2) Németh Géza (2) népiek (11) Nyírő József (1) Operaház (5) Orbán Viktor (8) Ordass Lajos (1) ORF (1) Pákh Tibor (3) Papp Mária (1) Pártay Tivadar (1) pártok (1) Paul Lendvai (1) Philipp Tibor (1) Püski Sándor (1) Rajk László (2) Recski Szövetség (1) reform (1) Regnum Marianum (2) Ribánszki Róbert (1) röplap (1) sajtó (6) Salom békecsoport (2) Schöpflin György (2) sci-fi (1) Senator együttes (1) Solt Ottília (1) Sólyom László (1) Soros György (8) SOTE (2) sport (5) Stoffán György (1) Sütő András (1) szakkolégiumok (4) szamizdat (10) Századvég (1) SZDP (2) SZDSZ (12) Szegedy-Maszák Aladár (1) Szent-Iványi István (1) Szépfalusi István (2) SZER (4) SZETA (4) SZISZ (1) SZKH (5) Szőcs Géza (2) szolgálatmegtagadók (2) Sztáray Zoltán (1) tartótisztek (1) TDDSZ (4) temetés (6) TIB (1) Tímár Ágnes (1) Tiszatáj (2) történészek (1) Vaclav Havel (1) választások (3) Varga Domokos (1) Vargha János (2) Vásárhelyi Miklós (2) Végvári József (2) Zimányi Tibor (1) Zsidó Világkongresszus (1) Címkefelhő

Honlap-ajánló

További történetek, statisztikák, háttér-információk a BM III/III. Csoportfőnökségről:

http://www.iii-iii-kronika.hu/

Kukkolók a Nagykörúton

III/III Krónika 2014.07.25. 05:09

1989. július 25-én egy három és fél éves intézkedés-sorozatot zártak le a belső elhárításnak a Budapesti Rendőr-főkapitányságon dolgozó megfigyelo.jpgmunkatársai. A „Lila” fedőnevű nyomozás során a Nagyarkörút telefonfülkéiben talált politikai tartalmú röplapok terjesztőit kívánták felderíteni. Ám hiába ellenőriztek egész utcákat, iskolákat, szórakozóhelyeket, alakítottak ki 13 titkos megfigyelőhelyet a nagyszabású akció-sorozat nem járt eredménnyel. Nem vezettek eredményre vegyi, illetve írásszakértői elemzések, valamint a telefonfüggő páciensekről készült pszichológusi szakvélemény sem. Idővel a fokozatosan szabaddá váló nyilvánosságban egy ilyen nyomozás folytatása értelmetlenné vált.

A fennmaradt dossziék miatt részleteiben is megismerhető ügy elsősorban az elhárító szervek számára potenciálisan rendelkezésére álló erőforrások miatt érdekes. Bár az illetékes részleg a BRFK III/III-D alosztály nem volt túlméretezett szükség megfigyelo2.jpgesetén mégis nagy erőket tudott mozgósítani egyéb belügyi egységek bevonásával. A Belváros területén szervezett portyákon esetenként 30-60 belügyes figyelte titokban a telefonfülkéket, s próbálta meg elkapni a tetteseket, akikeket azonban az évek folyamán csak megközelíteni sikerült.
(A BRFK III/III-D Alosztályon a hetvenes évek végén 25 fő dolgozott, többségük azonban a „társadalomra veszélyesnek” minősített állampolgárok megfigyelésével foglalkozott. 911 kiválasztott célszemély közül 229 főt hálózati személyekkel is ellenőriztek. Így a fentiekhez hasonló „rendkívüli eseményekkel” csak néhány tiszt foglalkozhatott közvetlenül.) 

Az alább közölt összefoglaló jelentést aláíró parancsnok Stefán Géza 1961 óta tevékenykedett az állambiztonságnál (elsősorban a katonai elhárításnál). 1990 után a Magyar Köztársaság titkosszolgálatainak megbecsült vezetője lett.

 megfigyelo-ropl.jpg

 

 

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG                          SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-D. ALOSZTÁLY

Jóváhagyom:
Dr. Stefán Géza r. ezredes
Főkapitány-helyettes

Tárgy: „Lila” fn RED ügyben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
Budapest, 1989. július 25.

1985. október 25-étől 1989. március 12-éig ismeretlen tettesek a főváros II., III., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVI. kerületei területén – zömmel a Nagykörút és a Kiskörút telefonfülkéiben – 12 alkalommal, közel 4. 000 db A/5-ös nagyságú papírlapokra, gyermek guminyomdával nyomott, emelkedő sorszámozású, „ellenzék”, majd „rdp” aláírású, kommunistaellenes röpcédulákat terjesztettek
A röpcédulák tartalmát az ismeretlen tettesek a bel- és külpolitika eseményeivel, az ellenzéki aktuális követelésekkel összhangban állították össze; népi, nemzeti, valláserkölcsi retorikával fogalmazva, uszítva a szocialista rendszer, az MSZMP, a „párt és szakszervezeti büro” ellen.
Vezetői megítélés szerint a röpcédula terjesztés az utóbbi évtizedek legnagyobb sorozata volt, mind a terjesztett inkriminációk mennyisége, mind a helyszínek számát illetően.
Az ügyben négy esetben történt nyomozás elrendelése, majd megszüntetése.
A felderítés feladatainak meghatározására nyolc intézkedési tervet készítettünk.
Az operatív feldolgozó munkát a rendkívüli esemény vonal teljes személyi állománya, egyes időszakokban a BRFK ÁB Szerv más területeinek beosztottaival megerősítve végezte. 
A feldolgozó munka menetében – ismételt alkalmakkor – közvetett vagy közvetlen segítséget kértünk a BM III/II., III/III., III/IV, III/V. Csoportfőnökség valamennyi osztályától, hét megyei állambiztonsági szervtől, a BRFK I-XXII. Kerületi Rendőrkapitányságoktól és a BRFK II/I-1, 2, 3, 5, 6 Osztályoktól célirányos információs igényeink kielégítésére, illetve egyes operatív szakterületektől hálózati személyeik eligazítását kérve.
A szűrő-kutató munka érdekében közvetlen, folyamatos kapcsolatban álltunk a BM III/3. és III/4. Osztállyal.
A frekventált terjesztési övezetekben 13 rejtett figyelőhely létesítésével és felhasználásával, 53 alkalommal hajtottunk végre az esti-éjszakai órákban figyelést és operatív portyát. E feladatokat zömmel saját erőből (BRFK ÁB Szerv személyi állománya, ÁB önkéntes rendőrök bevonásával is), valamint jelentősebb időszakokban a BM III/2. és a BRFK II/I-6. Osztály külső figyelőivel együttesen végeztük. Egy-egy esetben 30–60 munkatárs bevonására került sor.
A három és fél éves feldolgozó munka során tárgyi-technikai vonatkozásban beszereztük:
- írás, nyelvész, pszichológiai, vegyész, nyomda- és papíripari szakvéleményeket;
- négy alkalommal személyleírások alapján mozaikképet készíttettünk;
- tíz elkövetés alkalmával helyszíni szagnyomokat konzerváltunk, számos esetben személykiválasztásra fel is használtuk;
- a röpcédulákról ujjnyomokat és ujjnyom-töredékeket rögzítettünk, daktiloszkópiai nyilvántartásban prioráltuk, majd elhelyeztük azokat.
Személyi vonatkozásban:
- 127 fő szoros operatív ellenőrzését hajtottuk végre, illetve szerveztük meg, ebből 120 személyt (köztük az igazoltatottakat is) nyílt, vagy konspirált úton beszerzett ujjnyomaik alapján, a többi személyt egyéb ellenőrzött adatok alapján zártuk ki;
- 16 esetben hajtottunk végre titkos kutatást munkahelyen és lakáson;
- 46 esetben hajtottunk végre konspirált meghallgatást, melyek során konspiráltan ujjnyomaikat beszereztük az érintettektől
- 3/a rendszabályt alkalmaztunk 5 esetben;
- „K” ellenőrzést vezettünk be 15 esetben;
- az ügy során 31 állampolgári bejelentés történt, amelyeket kivizsgáltunk, de érdemleges adatok nem kerültek felszínre.
A társszervekkel történt együttműködés során az ÁB szervektől 16, a bűnügyi szervektől 4 olyan információt kaptunk, amelyek a röpcédula terjesztéssel összefüggésben részinformációkat tartalmaztak, de a további ellenőrzés során egyik esetben sem került felszínre az elkövetők kilétére utaló adat, konkrét körülmény.
A feldolgozás időszaka alatt felmerült valamennyi guminyomdás jelzést a „Lila” fn. üggyel összefüggésben vizsgáltuk ki és dolgoztuk fel, de nem találtunk kapcsolatot közöttük.
A terjesztések alkalmával 9 esetben jutottunk olyan adatok birtokába, amelyek fiatal elkövetőkre utalnak. A 16–25 év közötti fiúk és lányok röpke pillanat alatt hajtották végre a röpcédulák elhelyezését a telefonfülkékben, majd a késő esti sétálói forgatagban elvegyültek, cselekményük dokumentálása nem járt sikerrel.
Dekonspirációra utaló adatok a feldolgozó munka során nem jutottak a birtokunkba. Valószínűsíthető azonban, hogy a felderítő munka a kívánatosnál nagyobb körben vált ismertté, pld. nyílt rendőri állomány és kapcsolataik révén.
Noha a fő cél – az ismeretlen röpcédulakészítők-, terjesztők felderítése – nem járt eredménnyel, az ellenőrző-felderítő munka menetében számos esetben jutottunk különböző személyekkel kapcsolatos operatív vagy nyílt felhasználhatóságú információk birtokába, amelyeket az illetékes szakterületeknek további feldolgozás céljából eljuttattunk.
19 személy adatait a Helyi Kémelhárító Adattárban elhelyeztük, akik részéről a továbbiakban állam, illetve alkotmányellenes cselekmények elkövetése várható.
(…)
Tekintettel arra, hogy az ügyben folytatott széleskörű feldolgozó munka az elkövetők felderítését nem eredményezte és ez a további operatív munkától sem várható, valamint figyelembe véve, hogy a hazánkban zajló társadalmi, politikai változások következtében a cselekmény társadalmi veszélyessége csekély fokú, javasoljuk a feldolgozó munka megszüntetését és az ügydosszié irattárba helyezését.
A fentiekkel a központi szakalosztály egyetért.
Kérjük az összefoglaló jelentés jóváhagyását, és az ügydosszié irattárba helyezését engedélyezni.

Javaslom:
Somlai Ferenc r. őrnagy                                                      Fekete László r. őrnagy
alosztályvezető                                                               vonalvezető

Egyetértek:

Cirkos Tibor
osztályvezető-helyettes

Forrás: ÁBTL 3.1.5. O-19848/3. 130–133
Az ügy további részletei Unger Gabriella a Betekintő folyóiratban megjelent tanulmányában olvashatók.

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://iii-iii-kronika.blog.hu/api/trackback/id/tr25426180

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Karipapa01 2013.07.26. 09:28:23

Van egy sanda gyanúm: ha nagyon akarták volna, az "elkövetőket" el is kapták volna. Akkor az még úgy ment. És ez biztos, mert 1973.-ban volt részem egy katonai elhárító tiszttel beszélgetni. Nem ebben, vagy hasonló témakőrben, de megdöbbentő volt az az információhalmaz, amit csak a bevezetőben meghallgattam.

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.07.26. 09:28:25

Azóta se derült ki? Jó lenne ha azok akik csinálták beszélnének róla.

MasterMason 2013.07.26. 09:28:28

Jó nem kell a rossz duma, még mindig működik az ügynökhálózat. Volt hozzá szerencsénk a dj szövetségen keresztül...

Sörjárőr 2013.07.26. 14:55:15

kiment pár röplap, aminek össztársadalmi hatása nem tudom, mekkora volt, viszont 19 embert szépen beskatulyáztak és megfigyeltek az ügy eredményeképpen - minden tettednek vannak következményei, amikről nem is tudsz..

átlátó 2013.07.26. 14:55:17

És ezek még most is köztünk vannak, dizsikékkel együtt... a moslék alja ez, a sűrűje...

Rive 2014.07.28. 22:24:38

Érdekes hogy már akkor is milyen gyakorlottan takargatták a sikertelenséget a 'mi mindent megtettünk' kínosan részletes kibontásával.

Ez a része ma is így meg :-)